Publication Date

2017

Description

This paper analyzes the historical divergence of predicates marked with old passive neuter -no/-to in Polish and Ukrainian. It is argued that the locus of change leading to the rise of the transitivity property involved a rearrangement of morphologically-eroded voice morphology. Despite the surface similarity of the Polish and Ukrainian constructions, their divergent distribution in the modern languages indicates that grammaticalization of the old passive morpheme proceeded along different pathways, implicating the internal structure of vP, and creating new accusative case-assigning possibilities.

Artykuł przedstawia analizę różnic w rozwoju form predykatów z wykładnikami strony biernej w rodzaju nijakim -no/-to w języku polskim i ukraińskim. Przybranie cech tranzytywnych przez te formy czasownikowe łączy się tu ze zmianami w obrębie morfologii strony gramatycznej w obu językach. Pomimo powierzchniowych podobieństw różnice w dystrybucji konstrukcji z czasownikami zakończonymi na -no/-to we współczesnym języku polskim i ukraińskim wskazują, że gramatykalizacja morfemu strony biernej przebiegła według różnych scenariuszy w obu językach, implikujących zróżnicowanie w strukturze frazy czasownikowej vP, a także powstanie nowych możliwości przypisania cechy biernika.

Journal

Studies in Polish Linguistics

Volume

12

Issue

3

First Page

173

Last Page

198

Department

Languages, Cultures & Linguistics

DOI

406.74/426370/0253902005S9P2L0S.1P7L.0.1076..07019.97201

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS